Aloe Vera - Forever Living

Allt började med en planta Aloe Vera och en vision om att äga sin tid. Idag har Forever Living Products verksamhet i drygt 160 länder i alla världsdelar och är därmed världens största odlare, tillverkare och distributör av Aloe Vera. Genom att själva äga hela produktionsprocessen, från planta till färdig Aloe Vera-produkt, kan Forever Living Products kontrollera och garantera bästa Aloe Vera-kvalitet. Forever Living Products Scandinavia är idag Skandinaviens största direkthandelsföretag inom hälso- och hudvårdsprodukter baserade på Aloe Vera.

Nöjdkundgatanti
Garantin innebär om du inte är nöjd med ditt köp, kan du skicka tillbaka varan inom 90 dagar till mig som återförsäljare - oanvänd eller helt eller delvis använd - tillsammans med ditt kvitto. Du får tillbaka pengarna utan diskussion.

Saknar du Aloe Heat Lotion?!
Från den 17 december 2022 försvann Aloe Heat Lotion ur sortimentet - Nya EU-regler begränsar halten metylsalicylat i alla kosmetiska produkter. Metylsalicylat är det ämne som skapar "hetta" i Aloe Heat Lotion.